Komunikaty

Komunikat z dn. 22. 01. 2020 r.


Dotyczy produktu: ŁADOWARKA SIECIOWA USB 1A, EAN: 5901737937742

Szanowni Państwo,
Partner Tele.com Sp. z o.o. sp.k.z siedzibą w Krakowie informuje,że ładowarka sieciowa USB 1A biała (Power adapter) nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, ze względu na stwierdzone wady konstrukcyjne, co stwarza śmiertelne ryzyko porażenia prądem lub poparzenia w razie jego dotknięcia przez użytkownika, jak również może prowadzić do uszkodzenia podłączonych do niego urządzeń lub spowodować pożar. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat z dn. 21. 05. 2019 r.


Dotyczy produktu: Ładowarka Sieciowa USB 1A biała (Power adapter), EAN: 5901737246042

Szanowni Państwo,
Partner Tele.com Sp. z o.o. sp.k.z siedzibą w Krakowie informuje,że ładowarka sieciowa USB 1A biała (Power adapter) nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, ze względu na stwierdzone wady konstrukcyjne, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Nasze marki.